Kovien olosuhteiden koulimaa erityisosaamista suoraviivaisella asenteella

PIA:n jäsenyritykset ovat oman toimialansa modernin teknologian erikoisosaajia. Kovien olosuhteiden koulimia ongelmanratkaisijoita. Selkärankaisia tekijöitä, jotka suhtautuvat työhönsä periksiantamattomalla asenteella.

PIA on puolustus-, ilmailu-, avaruus ja turvallisuusteollisuuden äänitorvi yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja kansainvälisessä toiminnassa.

Toimiala

Suomalainen puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuus tuottaa korkean teknologian tuotteita ja palveluja viranomaisille Suomessa ja ulkomailla. Alalla toimivia yrityksiä on noin 100 ja ne sijaitsevat eri puolella Suomea. Tärkeimpiä keskittymiä ovat Pirkanmaan ja Oulun seutu.

Moni alalla toimiva yritys on ns. monialayritys, joilla on muutakin liiketoimintaa. Jäsenyritysten suora työllistävyys puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuustoimialoilla on noin 5500 henkeä.

PIA:n jäsenyritysten liikevaihto vuonna 2014 oli noin 1,2 mrd euroa. Viennin osuus oli noin puolet. Keskeisimmät vientikohteet ovat Euroopan maat ja Yhdysvallat. Suurimmat vientituotteet ovat ajoneuvot, elektroniikka ja ampumatarvikkeet.

JÄSENET

PIA:n toiminnan painopiste on edunvalvonta ja vaikuttaminen. Lisäksi PIA tarjoaa jäsenilleen useita jäsenpalveluita ja auttaa niitä verkottumaan kansallisesti ja kansainvälisesti.

PIA:n jäsenyritykset osallistuvat erittäin aktiivisesti PIA:n toimintaan useissa eri työryhmissä.

PIA:n jäsenyys edellyttää toimimista puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja/tai turvallisuusteollisuudessa tai niihin liittyvällä kaupallisen tutkimustoimialalla.

PIA:n jäsenmaksu määräytyy yrityksen liikevaihdon perusteella. Tietoa maksuista ja jäsenhakemuslomake ovat liitteinä.

PIA:n jäsensivut

PIA:n jäsenet

AFDA Facts & Figures

Members by Sectors

Jäsenhakemuslomake

Jäsenmaksut