Puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuuden etujärjestön hallituksen puheenjohtajaksi Esa Rautalinko

9.1.2020 klo 14.01
Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n hallitus valitsi 9.1.2020 yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi Patrian toimitusjohtaja Esa Rautalingon. Varapuheenjohtajaksi valittiin Kristian Tornivaara, joka on teknologiakonserni DA-Groupin puolustusliiketoiminnan kehitysjohtaja sekä DA-Groupin tytäryhtiö Surman toimitusjohtaja.

PIA:lla on tärkeä rooli suomalaisen puolustus-, ilmailu-, avaruus- ja turvallisuusteollisuuden menestymisen mahdollistajana. Suomalainen alan teollisuus tunnetaan korkeatasoisen teknologian tuottajana. PIA:n jäsenyritysten liikevaihdosta noin 15 % suunnataan tuotekehitykseen, ja kansainvälistymisaste on korkea.

”Alan teollisuus Suomessa on vahvasti teknologia- ja tuotekehitystoimintaan panostava toimiala, jonka tuotteet ja palvelut ovat laajasti käytössä myös vientimarkkinoilla. Puolustusvoimien suuret hankkeet sekä Euroopan Unionin puolustusteolliset aloitteet kehittävät yritysten verkostoja ja tarjoavat niille uusia liiketoimintamahdollisuuksia kotimaassa ja kansainvälisesti”, toteaa PIA:n hallituksen puheenjohtaja Esa Rautalinko.

PIA:n hallituksessa on yhteensä 12 henkilöä, jotka edustavat kattavasti erikokoisia alan yrityksiä, jotka toimivat ympäri maata. Hallituksen sihteerinä toimii PIA:n pääsihteeri Tuija Karanko.

 

Lisätietoja:

Pääsihteeri Tuija Karanko, 040 559 8986, tuija.karanko@techind.fi

www.puolustusteollisuus.fi