Patrian Land-liiketoiminnassa yhteistyöneuvottelut

29.10.2019 klo 15.20

Patrian Land-liiketoiminnassa Hämeenlinnassa ja Tampereella aloitetaan koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut toiminnan sopeuttamiseksi. Neuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset ja taloudelliset syyt johtuen merkittävien myyntihankkeiden siirtymisistä.

Liiketoiminnan kilpailukyvyn ja tehokkuuden turvaamiseksi sekä hallinnon keventämiseksi työnantaja harkitsee myös toiminnan uudelleenorganisointia. Yhteistoimintaneuvotteluissa pyritään löytämään uusilla toimintamalleilla, työtehtävien järjestelyillä sekä lomautuksilla vaihtoehtoja irtisanomisille. Toimenpiteiden arvioidaan kohdistuvan koko henkilöstöön. Järjestelyiden yksityiskohdat ja toteutettavat toimenpiteet tarkentuvat neuvottelujen aikana.

Land-liiketoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat panssaroidut pyöräajoneuvot, kranaatinheittimet sekä niiden koko elinkaaren tukipalvelut.  Liiketoiminta työllistää 270 henkilöä Hämeenlinnassa ja Tampereella.

 

Lisätietoja:

Liiketoimintajohtaja Teemu Raitis, Patrian Land-liiketoiminta, p. 0400 352 334, teemu.raitis@patria.fi