Patria ELDIGin puheenjohtajana

Thu, 28.08.2014 - 09:25

Patria on aloittanut eurooppalaisen teollisuusryhmän ELDIGin, (European Land Defence Industry Group) puheenjohtajana. EXPALin toimitusjohtaja Manuel García-Sañudo siirsi puheenjohtajuuden Patrian toimitusjohtaja Heikki Alloselle Eurosatory-messuilla. Espanjan puheenjohtajuus alkoi kesäkuussa 2012, ensin vastuussa oli NAVANTIA ja kesäkuusta 2013 EXPAL.

ELDIG toimii Euroopan ilmailu- ja puolustusteollisuusjärjestö ASD:n alaisena maajärjestelmien alalla toimivan teollisuuden foorumina. ASD edustaa noin 2 000 yritystä yli 20 maasta, yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä on noin 752 000. ELDIG toimii eurooppalaisen maajärjestelmäteollisuuden etujärjestönä ja sen piirissä oleva teollisuus työllistää noin 100 000 henkilöä. ELDIGin puheenjohtajuus kiertää jäsenyritysten kesken vaihtuen joka toinen vuosi.

ELDIG on vahvistanut yhteistyötä merkittävien teollisuusalojen, organisaatioiden ja eurooppalaisten viranomaisten ja hallintojen kanssa. Esimerkkinä ELDIGin saavutuksista on yhteistyö Euroopan puolustusvirasto EDAn kanssa koskien erilaisia tulevaisuuden maajärjestelmiin ja PGM-ammuksiin liittyviä suunnitelmia.

“ELDIG edustaa maajärjestelmien alalla toimivaa puolustusteollisuutta ja sen päätehtävä on vakiinnuttaa asemansa foorumina, joka luo alalle yhteisen vision alan teknologiaan ja teollisuuteen vaikuttavista politiikoista ja toimintatavoista. ELDIG on avoin ryhmä, joka toivottaa tervetulleeksi myös uusia jäseniä’”, toteaa Heikki Allonen, ELDIGin uusi puheenjohtaja.

ELDIGin Executive Vice Presidentinä toimii Pentti Miettinen Patriasta. Hän koordinoi ja vastaa toiminnasta Suomen edustajana järjestössä.